SAFe – agilt för stora verksamheter

SAFe är en ansats att lansera agila tankesätt till stora verksamheter och globala koncerner, och försöker svara på de frågor en styrelse, koncern-, portfölj- och programledning kan ha när det kommer till beslutsstöd och hantering av stora insatser som kräver koordinering av många arbetsgrupper och discipliner, ibland utspritt över världen. I USA har flera namnkunniga företag hoppat på att pröva ramverket, och hos oss är GE den mest kända aktören idag som testar att tillämpa SAFe skarpt.

Under 2014 passade jag på att träffa Dean Leffingwell som ligger bakom ramverket SAFe och boken Agile Software Requirements som egentligen handlar om hur en stor verksamhet som arbetar agilt aldrig behöver mer än tre beslutsnivåer. I samband med det började vi också erbjuda utbildningar och föreläsningar om SAFe, främst för att ge en orientering i vad det handlar om, och vad det kan tillföra industrin.

Åsikterna om ramverket går förstås isär, men det enda vi kan säga med säkerhet är att det fortfarande är i sin linda. Vi anser att det är på gränsen till att vara stort för svenska verksamheter, men att det innehåller många element som är användbara även för medelstora till större verksamheter. Därför vill vi även erbjuda utbildningar och stöd inom även detta ramverk, och lanserar alltså utbildningen Leda SAFe som på två dagar ger en stabil grund för att förstå de olika byggstenarna och verktygen i SAFe, och vilka grunder det vilar på. Vi gillar att utbildningen är väldigt konkret och andra dagen fokuserar på att öva på ett sätt att planera större leveranståg som är intressant, vare sig man vill ta till sig hela SAFe eller ej. Som Certifierad Scrum Trainer kan jag också garantera att du som deltagare får en nyanserad bild av Scrum, Kanban, LPD och SAFe, och hur de används tillsammans.

/Mikael