Utbildningar

Läs mer om höstens sista utbildning till agil produktledare med Mikael!

På våra utbildningar får du möjligheten att lära dig av många exempel från mångårig erfarenhet av verksamhetsförändring och ledarskap. Praktiska råd och verktyg varvas med tokiga och allvarsamma historier från arbete med verksamheter och människor.

Utbildningen till Certifierad Produktägare i Scrum spänner över två kursdagar, och går igenom många aspekter av agil produktledning som är användbara både för dig som arbetar direkt med produktledning, men också för dig som vill lära dig mer. Konkreta verktyg och användbara begrepp som visar hur ledarskapet går från roadmap till sprintbacklog, och hur du kan använda agila tekniker för att hitta rätt med prioriteringar, prognoser och kapacitetsavvägning. Nästa utbildningstillfälle i Stockholm går den 26-27 november, och du kan anmäla dig här.

På utbildningen Certifierad ScrumMaster fokuserar vi på rollen som informell ledare i en grupp, och verksamhetsutvecklare. Du bär förändringen i verksamheten, och lyfter ett eller flera team mot nya höjder. En ofta underskattad roll som växt fram i takt med att de agila arbetssätten blivit etablerade, får en helt ny substans, och vi belyser den ur flera olika aspekter.

Vi samarbetar med Freys Hotel i Stockholm för att kunna erbjuda en ombonad och trevlig kursmiljö under bägge dagarna, och kurstiderna är normalt 9:00 – 16:30 om inget annat anges.