Vårens utbildningar

Vägen kan kännas lång, både mot sommar, och mot nya färdigheter och att känna sig bekväm i en ny roll – eller att utveckla sig inom sin befintliga roll.

Att lära av sina misstag är viktigt, och det finns inga genvägar. Men att lära av andra är ett sätt att accelerera sitt lärande och bygga på inte bara egen utan även andras erfarenhet.

På våra utbildningar får du möjligheten att lära dig av många exempel från 15 år av verksamhetsförändring och ledarskap. Praktiska råd och verktyg varvas med tokiga och allvarsamma historier från arbete med verksamheter och människor.

På utbildningen Certifierad ScrumMaster fokuserar vi på rollen som informell ledare i en grupp, och verksamhetsutvecklare. Du bär förändringen i verksamheten, och lyfter ett eller flera team mot nya höjder. En ofta underskattad roll som växt fram i takt med att de agila arbetssätten blivit etablerade, får en helt ny substans, och vi belyser den ur flera olika aspekter. Nästa tillfälle att gå kursen hos oss i Stockholm infaller den 26-27 mars. Läs mer, eller anmäl dig idag!

Utbildningen till Certifierad Produktägare i Scrum löper också över två kursdagar, och går igenom många aspekter av agil produktledning som är användbara både för dig som arbetar direkt med produktledning, men också för dig som vill lära dig mer. Konkreta verktyg och användbara begrepp som visar hur ledarskapet går från roadmap till sprintbacklog, och hur du kan använda agila tekniker för att hitta rätt med prioriteringar, prognoser och kapacitetsavvägning. Nästa tillfälle att gå kursen hos oss i Stockholm infaller 14-15 maj och du kan läsa mer eller anmäla dig redan nu!

Vi samarbetar med Freys Hotel i Stockholm för att kunna erbjuda en ombonad och trevlig kursmiljö under bägge dagarna, och kurstiderna är normalt 9:00 – 16:30 om inget annat anges.