Nytt för produktägare

Vi uppdaterar ständigt även våra ”trotjänare” inom utbildningarna, Certifierad Scrum Master och Certifierad Produktägare. Nytt på utbildningen för produktägare är att vi pratar om skillnaderna mellan önske-, vilje- och behovsstyrd produktutveckling, och vi lär oss olika taktiker för att känna igen, hantera och prioritera dessa typer på portfölj- och projektnivå. Denna teknik är förstås användbar även om du inte arbetar med Scrum, men passar mycket bra ihop med agila ramverk.

Levla ökar samarbetet med Uppsala Universitet

Vi har fått förmånen att bistå med expertkunskap inom agila ramverk och lean produktutveckling till projektterminen Projekt DV som är ett årligt samarbete mellan studenter på Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala Universitet och näringslivet.

Sedan flera år tillbaka håller vi gästföreläsningar på kursen i Programvaruteknik inom samma område, och vi är förstås glada för det utökade förtroendet!

Lättrörlig kravhantering och A3-teknik

Lättrörlig, eller agil kravhantering är precis som Scrum inte en fullständig process för produktutveckling, utan ett ramverk och en samling praktiska och användbara arbetstekniker för att bedriva kravarbetet iterativt och som en del av det agila arbetssättet. Eftersom såväl Scrum som Lean produktutveckling fokuserar på bland annat att hantera tillgänglig kapacitet och ständigt lärande, blir en konsekvens att kravarbetet inte blir förbehållet enstaka roller i verksamheten, utan behöver göras som en del av utvecklingsarbetet, vare sig man samlar kunskap i en förstudie eller vidareutvecklar en befintlig produkt.

Att kravarbete är en naturlig del av hela sprinten kan verka främmande, men genom att arbeta med tekniker som t.ex. A3-teknik och samla behovsanalys, idéforum, teknisk analys, genomförande och kvalitetssäkring i en struktur gör det naturligt för alla kompetenser att samarbeta, och med användandet av ett gemensamt språk för domän- och teknikexperter suddas snart de klassiska kravöverlämningarna bort.

Vi håller en utbildning i agil kravhantering och materialet sammanställs förstås i A3-format!

Lättrörlig kravhantering

Även i denna dag och tid är det alltför vanligt att kravhantering blir en besvärlig övning, med kompromisser, kval och krumbuktiga verktyg. Genom att betrakta kravarbetet som ett naturligt inslag i iterativ produktutveckling blir det istället intressant, och en del av samspelet mellan den som beställer funktioner i en produkt, och de som utvecklar dem.

I en helt ny utbildning tittar vi närmare på hur det här samspelet fungerar, formellt men obyråkratiskt. Och engagerande!