Yrke: Scrum Master

De som gått vår utbildning för produktägare vet att kursmaterialet kommer i form av boken Lättrörlig produktledning som jag skrev på svenska i första utgåvan redan 2009. Nu börjar även min nästa bok, som jag valt att kalla Yrke: Scrum Master bli klar! I boken har jag sammanställt mina erfarenheter av tio år av att själv vara Scrum Master, och senare rekrytera och coacha Scrum Masters.

Från bokens förord:

Jag har coachat och utbildat många människor och företag sedan 2004. Det som är gemensamt för de flesta är att väldigt få är överens om vad Scrum Master egentligen är för ett jobb. Jag noterade själv att många utbildningar fokuserar mycket på verktyg (”Planning Poker” m.fl.) men inte tydliggjorde rollen tillräckligt.

Jag har agerat coach och mentor åt flera Scrum Masters som varit olyckliga och splittrade över rollen och de förväntningar verksamheten satt på den. Den slutliga insikten kom när rekryteringsbolag började kontakta mig och var uppriktigt oroade över att de hade fått uppdraget att rekrytera Scrum Masters till en kund – men det visade sig att deras uppfattning om vad en Scrum Master är skilde sig från kundens arbetsbeskrivning. Vad innebär rollen egentligen?

Då beslöt jag att skriva den här boken.

Du som går utbildningen Certifierad Scrum Master hos oss i december får en förhandsutgåva av boken! Läs mer om vår variant på utbildningen, eller anmäl dig idag!

/Mikael

Nytt för produktägare

Vi uppdaterar ständigt även våra ”trotjänare” inom utbildningarna, Certifierad Scrum Master och Certifierad Produktägare. Nytt på utbildningen för produktägare är att vi pratar om skillnaderna mellan önske-, vilje- och behovsstyrd produktutveckling, och vi lär oss olika taktiker för att känna igen, hantera och prioritera dessa typer på portfölj- och projektnivå. Denna teknik är förstås användbar även om du inte arbetar med Scrum, men passar mycket bra ihop med agila ramverk.

Levla ökar samarbetet med Uppsala Universitet

Vi har fått förmånen att bistå med expertkunskap inom agila ramverk och lean produktutveckling till projektterminen Projekt DV som är ett årligt samarbete mellan studenter på Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala Universitet och näringslivet.

Sedan flera år tillbaka håller vi gästföreläsningar på kursen i Programvaruteknik inom samma område, och vi är förstås glada för det utökade förtroendet!

Lättrörlig kravhantering och A3-teknik

Lättrörlig, eller agil kravhantering är precis som Scrum inte en fullständig process för produktutveckling, utan ett ramverk och en samling praktiska och användbara arbetstekniker för att bedriva kravarbetet iterativt och som en del av det agila arbetssättet. Eftersom såväl Scrum som Lean produktutveckling fokuserar på bland annat att hantera tillgänglig kapacitet och ständigt lärande, blir en konsekvens att kravarbetet inte blir förbehållet enstaka roller i verksamheten, utan behöver göras som en del av utvecklingsarbetet, vare sig man samlar kunskap i en förstudie eller vidareutvecklar en befintlig produkt.

Att kravarbete är en naturlig del av hela sprinten kan verka främmande, men genom att arbeta med tekniker som t.ex. A3-teknik och samla behovsanalys, idéforum, teknisk analys, genomförande och kvalitetssäkring i en struktur gör det naturligt för alla kompetenser att samarbeta, och med användandet av ett gemensamt språk för domän- och teknikexperter suddas snart de klassiska kravöverlämningarna bort.

Vi håller en utbildning i agil kravhantering och materialet sammanställs förstås i A3-format!

Lättrörlig kravhantering

Även i denna dag och tid är det alltför vanligt att kravhantering blir en besvärlig övning, med kompromisser, kval och krumbuktiga verktyg. Genom att betrakta kravarbetet som ett naturligt inslag i iterativ produktutveckling blir det istället intressant, och en del av samspelet mellan den som beställer funktioner i en produkt, och de som utvecklar dem.

I en helt ny utbildning tittar vi närmare på hur det här samspelet fungerar, formellt men obyråkratiskt. Och engagerande!