Certifierande utbildningar i Scrum

Hej, och god fortsättning!

Nytt år, nya utmaningar, som någon sade. En rolig utmaning är att hålla utbildningar a jour med såväl det aktuella läget för agila verksamheter i Sverige och Europa, som att få med lite av framtiden också.

Fler och fler verksamheter har kommit så långt nu att man börjat forma arbetssättet utifrån sina förutsättningar, sina produkter eller tjänster, och sitt tempo. Tiden när man införde Scrum från ett exempel i en bok, eller valde mellan Scrum, Lean eller Kanban är förbi, och idag kombinerar man ofta det bästa från olika ramverk för att få ut så mycket som möjligt.

I produktutvecklande verksamheter är det en farlig väg att optimera arbetet på effektivitet till skillnad från tillverkande verksamheter. Det blir mer och mer allmänt känt att förutsättningar för samarbete, lärande och innovation ger möjlighet till effektivitet, inte tvärtom.

Därför går vi t.ex. igenom grunderna i såväl Kanban som Lean (produktutveckling och produktion) på våra utbildningar i Scrum, så att det ska bli lättare att hålla isär begreppen och komma hem med beslutsunderlag för vilka ramverk som kan vara ett stöd för verksamheten, och när de kan användas.

Visuell ledning är också stort nu, och det är några år sedan teamen fick ha monopol på planeringstavlorna! Nu har planeringstavlan spritt sig till produktledningen, projektledningen, till och med ute i korridorer och fikarum, och på våra utbildningar tittar vi förstås på hur visuella tavlor kan springa ifrån de flesta verktyg för planering och uppföljning, och ge en tydlig koppling i hela kedjan från verksamhetens övergripande mål till sprint- och individuell planering.