Agila beslutsnivåer

Självorganisering eller ledarskap? Anarki eller demokrati? Ordning eller kaos? 

Att agila arbetssätt bygger på samarbete över gränserna är välkänt idag. Att överbrygga klyftor i såväl kompetens som förväntningar, erfarenhet, t.o.m. geografi är dagliga inslag för oss som arbetar agilt.

Att det ibland kan vara nog så svårt att göra detta framgångsrikt i en liten verksamhet med ett eller ett par team och deras interaktion med produktägare är bekant för de flesta, och när vi skalar arbetssättet stöter vi nästan alltid på de mest oväntade problem med kommunikation. Utmaningen att skala upp agila arbetssätt är ett av de hetaste samtalsämnena i den agila sfären idag, och även om de flesta är överens om att det är fullt möjligt (flera goda exempel och förebilder finns) råder oenighet om tillvägagångssättet. Continue Reading →