Utbildningar

Posted on

Lean och Agilt i verkligheten

En inspirerande och matnyttig genomgång i var lättrörliga arbetssätt kommer ifrån, hur de tillämpas i svenska verksamheter idag, och hur de kommer att påverka vårt arbete under de närmaste åren. Deltagarna får en praktisk orientering i hur lättrörliga arbetssätt kan användas praktiskt för individen, gruppen, och hela verksamheten. Genomgången kan skalas efter behov från en timmes inspirationsföredrag för ledningsgruppen eller företagsträffen, upp till en halvdagsutbildning som ger tillräcklig förståelse och verktyg att pröva på egen hand.

Under tillfället finns utrymme till frågor, och att anknyta till verksamhetens förutsättningar och arbetssätt idag.

Kontakta oss för prisförslag och mer information

Certifierande utbildningar

Levla har Sveriges längsta erfarenhet av certifierande utbildningar inom Scrum, och utbildningsledaren Mikael Lundgren är mycket erfaren inom såväl traditionella som agila arbetssätt. Utbildningarna förnyas kontinuerligt och erbjuder en djup inblick i nuläget och vägen framåt inom svensk och global industri med många fallstudier och exempel. Våra öppna utbildningar håller vi i Stockholm i samarbete med Freys Hotel, men kan också erbjuda interna utbildningar på plats i Sverige eller annorstädes.

Certifierad Produktägare i Scrum (CSPO)

Denna utbildning ger en djup förståelse för rollen som produktägare i Scrum, och hur den fungerar i praktiken. Utbildningen omfattar två dagar, och du får inblick i såväl aktuella case från svensk industri som möjlighet att dela erfarenheter med andra deltagare, och praktiska verktyg att använda direkt du kommer tillbaks till jobbet!

Läs mer om utbildningen

Certifierad ScrumMaster (CSM)

Rollen som ScrumMaster blev snabbt etablerad i mjukvaruindustrin och har på senare år även dykt upp i många andra verksamheter – men vad innebär den egentligen? Och vad är skillnaden på en teamledare, ScrumMaster, agil coach och förändringsledare? Under utbildningens två dagar etablerar vi ScrumMastern i verksamheten ur samtliga perspektiv, som ledare, kollega, coach och förändringsledare.

Mikael Lundgren är en av de mest erfarna utbildarna inom Scrum i Sverige idag, och har såväl en egen karriär som ScrumMaster som många år av mentor och förändringsledare för ledare och verksamheter på sitt  CV. Med många exempel och anekdoter från över tjugo år av Scrum och agil/lean produktutveckling tas deltagarna på en resa från starten, med ett team, en Scrum Master och en produktägare, upp till en hel verksamhet.

Läs mer om utbildningen

Agil kravhantering

En heldagsutbildning för dig som vill fördjupa dig i kravhantering just in time. Vi använder oss av verktyg som effektkartläggning, A3-teknik och användarstorys, ser hur de kopplar till verksamhetsnytta, domänkunskap, kvalitetssäkring och teknisk kravdetaljering, och övar på komplexitetsanalys och kravformulering.

Läs mer om utbildningen