SAFe – Scaled Agile Framework

Posted on

Scaled Agile Framework, eller SAFe som det blivit känt som, beskrevs första gången för den breda publiken 2008, främst genom boken Agile Software Requirements av Dean Leffingwell.

SAFe är i våra ögon första gången man lyckats göra ett samlat koncept för att introducera stora koncerner och globala verksamheter för de agila tankesätten på ett väldigt konkret sätt. Även om det främst riktar sig till större organisationer innehåller det ändå en hel del matnyttiga och användbara koncept för medelstora företag, främst genom agil portfölj- och programstyrning för att skapa ramar för agil självorganisation bland arbetslagen. En annan intressant detalj är att SAFe ersätter traditionella projekt med ständigt gående leveranståg, som budgeteras utifrån behov och kapacitet.

Vi har erfarenhet av att införa dessa typer av agil portföljstyrning i verksamheter, och erbjuder i dagsläget utbildningen Leading SAFe både som internutbildning och som öppen utbildning i trevliga lokaler hos vår samarbetspartner Freys Hotels.

Utbildningen sträcker sig över två dagar och syftar till att utbilda interna och externa ledare och ambassadörer för ett införande av SAFe. Förutom teoretiska grunder innehåller utbildningen även bl.a. praktiska övningar på att leda och genomföra planering av ett leveranståg. Efter fullbordad utbildning erbjuder vi möjligheten att ta ett prov för att certifiera sig inom SAFe hos Scaled Agile Academy. Eftersom vi har mångårig erfarenhet av såväl Scrum som Kanban kan vi garantera att du får en nyanserad bild av vad SAFe tillför, och vad man bör tänka på.