Lean och agil kravhantering

Posted on

Ett obyråkratiskt och kraftfullt sätt att arbeta lättrörligt med krav

Vare sig du arbetar med projekt eller löpande utveckling i en agil miljö, behövs ett annorlunda synsätt på hur kravhanteringen går till. Agila arbetssätt och Lean produktutveckling har den iterativa och kunskapsuppbyggande grund som ger annorlunda och intressanta möjligheter till ett mer utspritt och engagerande kravarbete.

Vi har arbetat med ett brett spektrum av verksamheter som på olika sätt infört lättrörliga arbetssätt till större eller mindre del, och funnit ett synsätt och ett antal arbetstekniker som fungerar bra i de flesta miljöer. Dessa vill vi dela med oss av i den här utbildningen.

Mikael berättar om lättrörliga krav

Utbildningens innehåll

 • Agila principer för kravarbetet och kännetecken för agila krav
 • A3-teknik för att föra över kunskap och lärdomar från projektet till linjen, och för att minska antalet överlämningar i verksamheten
 • User Stories (användarstorys) kopplat till A3-teknik
 • Användarroller och Personas
 • Att formulera krav på en lämplig nivå, vid rätt tillfälle i Scrum
 • Praktiska tekniker för kravdetaljering
 • Att hantera icke-funktionella krav såsom prestanda, användbarhet, säkerhet, m.m.
 • Att skilja på sammansatta krav kontra komplexa krav
 • Komplexitetsanalys som hjälp för att skatta och detaljera krav med hjälp av olika angreppssätt
 • Teknisk analys och modellering begriplig för icke-tekniker
 • Kvalitetssäkring och acceptans genom lättrörlig kravhantering
 • En kravdriven organisation

Vem är utbildningen till för

Du bör ha grundläggande kunskap om agila ramverk, men i övrigt finns inga förkunskapskrav. Bland våra deltagare har såväl utvecklare, krav- och affärsanalytiker, projektledare, produktägare och QA-specialister haft utbyte av utbildningen.

Upplägg

Teoretiska genomgångar och fallstudier varvas med övningar i grupp och diskussion. Under utbildningen sammanställs materialet i A3-format som du sedan får med dig hem.

Utbildningen omfattar en heldag, och inkluderar lunch, samt för- och eftermiddagskaffe.

Se kalendariet i högra spalten för information om pris, datum och anmälan.

One Reply to “Lean och agil kravhantering”

 1. Pingback: Lättrörlig kravhantering del 2 | Levla AB

Comments are closed.