Agil kravhantering med A3-teknik

Posted on

Ett obyråkratiskt och kraftfullt sätt att arbeta effektivt med krav

Effektivt kravarbete utgör merparten av informationsflödet i projekt och utvecklingsarbete idag, vare sig man arbetar agilt eller traditionellt. Agila arbetssätt och Lean produktutveckling har den iterativa och kunskapsuppbyggande grund som ger annorlunda och intressanta möjligheter till ett mer distribuerat och engagerande kravarbete, men även i en mer traditionell miljö finns stora vinningar att göra på att införa principer från agil kravhantering. 

Vi har arbetat med ett brett spektrum av verksamheter som på olika sätt infört lättrörliga arbetssätt till större eller mindre del, och funnit ett synsätt och ett antal arbetstekniker som fungerar bra i de flesta miljöer. Dessa vill vi dela med oss av i den här utbildningen.

Om A3-teknik

A3-teknik passar alla typer av krav, och har använts i produktutvecklande verksamheter inom lean-industrin sedan många år för att minska risken för missförstånd och felbeslut. A3-teknik fångar effektivt
såväl önskad vinning och behovsanalys som komplexitet och teknisk diskussion i ett och i kombination med moderna dokumentationsverktyg skapas ett kraftfullt sätt att samla alla problemställningar och deras lösningar i en kunskapsdatabas för framtida produktutveckling.

Utbildningen genomförs genom att varva teoretisk genomgång med praktiska övningar. Under utbildningen går vi igenom hur samma format kan användas för olika nivåer av nedbrutna krav, fram till teknisk specifikation och operativ detaljering. Vi belyser också med praktiska exempel hur A3-teknik kan underlätta såväl agil som traditionell utvecklingsverksamhet, och vilka avgränsningar som finns för formatet.

Du arbetar tillsammans med andra deltagare i grupp, och god möjlighet finns att diskutera materialet utifrån den egna verksamhetens ramar och förutsättningar.

Ingående moment

 • Historiken bakom A3, A3 och PDCA
 • Finns det någon skillnad mellan “agila” och “traditionella” krav? Vilka förutsättningar skapar agila arbetssätt för kravhantering och informationsspridning?
 • A3-teknik för att föra över kunskap och lärdomar från projektet till linjen, och för att minska antalet överlämningar i verksamheten
 • A3-or som grund till business case och strategisk planering
 • BUS-modellen enligt Stig Ottosson
 • Kano-analys för leveranshantering
 • A3 som underlag för Effektkartläggning
 • A3 för dokumentation av lösningsförslag och valda lösningar
 • Definitionen av kunskapsgap samt hur det kan användas som ett nyckeltal i utvecklingen
 • Cynefin-ramverket för att klassificera komplexitet i och hos A3-or
 • Komplexitet – hur det uppstår, och hur man angriper det
 • A3-or och moderna kravverktyg. Det började som ett pappersformat! Varför?
 • User Stories (användarstorys) kopplat till A3-teknik
 • Användarroller och Personas
 • Att formulera krav på en lämplig nivå, vid arbete i sprintar
 • Praktiska tekniker för kravdetaljering
 • Att hantera icke-funktionella krav såsom prestanda, användbarhet, säkerhet, m.m.

Vem är utbildningen till för

Du bör ha grundläggande kunskap om agila ramverk, men i övrigt finns inga förkunskapskrav. Bland våra deltagare har såväl utvecklare, krav- och affärsanalytiker, projektledare, produktägare och QA-specialister haft utbyte av utbildningen.

Upplägg

Teoretiska genomgångar och fallstudier varvas med övningar i grupp och diskussion. Kursmaterialet får du förstås ut i form av A3-or!

Utbildningen omfattar en heldag, och inkluderar lunch, samt för- och eftermiddagskaffe.

Se kalendariet i högra spalten för information om pris, datum och anmälan.

One Reply to “Agil kravhantering med A3-teknik”

 1. Pingback: Lättrörlig kravhantering del 2 | Levla AB

Comments are closed.