AI

Posted on

Jag kom i kontakt med maskininlärning och neurala nät under mina studier i datavetenskap på 90-talet och har sedan dess följt forskningen med stort intresse. 2015 började jag manipulera bilder med en egen variant av Googles Deep Dream-nätverk och har sedan dess aktivt labbat med AI-tekniker i Python samt använder aktuella verktyg för bland annat språkförståelse, musik- och bildproduktion.

För några år sedan fick jag möjlighet att börja använda min erfarenhet av maskininlärning inom Levla, och håller sedan några år tillbaks såväl föredrag som utbildningar för företagsledningar och arbetsgrupper, och jag agerar också rådgivare rörande möjligheter och begränsningar med AI/maskininlärning.

Denna session finns i flera former, från en intresseväckande och engagerande föreläsning på en timme, till en halvdag med fördjupningar och exempel. Oavsett format får du konkreta exempel på hur maskininlärning idag går att tillämpa på spridda typer av data, kanske som finns i din egen verksamhet?

Exempel ur agendan:

  • När vi säger ”AI”, vad menar vi egentligen, och vilka typer av modeller ligger till grund för de verktyg vi har till hands?
  • Vilka är de populära verktygen idag, vilken grund bygger de på, och hur använder man dem?
  • Hur kommer AI att påverka våra arbetssätt och vår vardag de närmaste åren?
  • Specifikt: Hur kan det komma att påverka din verksamhet? Är det värt att satsa på kompetensutveckling och att undersöka området, eller ska man avvakta? Vad är det potentiella värdet för ditt arbete?
  • Vilka är de typiska svårigheterna med tillämpad maskininlärning i verksamheter, och hur navigerar man undan de vanliga fallgroparna? Vilka tekniska, kompetensmässiga, och etiska utmaningar kan komma att behöva adresseras?
  • Vad kan faktiskt AI-systemen av idag, och vad kan de inte? Vad kan de komma att kunna?

Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion om du vill ha ett förslag till ditt nästa företags-, ledar- eller teamevent!

/Mikael Lundgren, Levla