Certifierad Produktägare i Scrum (CSPO)

Posted on

English version available here

Om utbildningenScrum_Product_Owner_Seal

Genom att sammankoppla produktledningen med produktutvecklingen minskar Scrum den klyfta som traditionellt funnits mellan marknads- och teknik/utvecklingssidan i många verksamheter.

Som produktägare är du ofta ansvarig för att ta fram såväl en produktstrategi som att leda utvecklingsarbetet, samt tillämpa kunskap från marknads- och användarstudier för att göra det. Som rollen är formulerad i Scrum blir den snabbt extremt komplex och svår att upprätthålla. Därför tittar vi på hur produktägarrollen utvecklats i agila verksamheter idag, hur den kan skalas för att fungera i praktiken, och de vanligaste verktygen och teknikerna för att kunna göra ett effektivt jobb.

CSPO är en standardiserad kurs med utgångspunkt i ett antal obligatoriska kunskapsblock formulerade av Scrum Alliance.  Kursledaren har vidareutvecklat utbildningen med utgångspunkt i över 20 års erfarenhet av praktiskt agilt arbete med såväl produkt- som utvecklingsledning, i tätt samarbete med industri och forskning inom området.

Ur agendan

Du kommer under dessa två dagar att ha tillfälle att pröva på många tekniker att använda i ditt dagliga arbete som produktägare och få med dig en mängd konkreta tips och verktyg.

Dessa ämnen täcks av utbildningen:

 • Förståelse för ramverket Scrum, dess ursprung och relation till Lean produktutveckling
 • Rollerna i Scrum och deras samspel och interaktion med organisationen i stort
 • Att vara produktägare – vi tittar på grundläggande ansvar och befogenheter och går igenom exempel på hur rollen implementerats och skalats upp i såväl små som stora verksamheter
 • Scrum sätts i relation till andra populära agila ramverk såsom SAFe, LeSS och Kanban
  • Hur kombinerar företag dessa tekniker för att bli framgångsrika? Varför och när?
  • Lean Startup för innovation – även för verksamheter med etablerade produkter, eller produkter med långa utvecklingscykler
 • Vi djupdyker i praktiska verktyg för behovsanalys, komplexitetsanalys, prioritering och värdering av krav.
  • Vi går igenom ett brett spektrum av verktyg från effektkartläggning till användarstorys och går igenom hur beteende-driven design börjar få genomslag i våra organisationer
 • Du lär dig att arbeta praktiskt med kravbilden för din produkt, hantera en mix av stora och små krav, och använda den för att leda utvecklings- och förvaltningsarbetet
  • Hur skiljer sig en roadmap från en backlogg, och hur samverkar de?
  • Vikten av att arbeta i iterationer om prognos/uppföljning
  • Produktfamiljer, tekniska produkter, samt hur man arbetar agilt med områden som inte sorterar under termen ”produkt”
 • Dessutom går vi igenom agilt samarbete, upphandling och kontraktering, visuell planering, prognos, uppföljning och ständig förbättring, agil marknadsföring…
 • …och många praktiska tips och berättelser från verkligheten i form av fallstudier och historier från kursledarens mångåriga erfarenhet inom området!

Kursmaterial

Agil produktledning - bokCertifierade deltagare får ett exemplar av boken Agile Product Leadership som sammanfattar utbildningen och innehåller många konkreta verktyg, tips och förstås en hel del anekdoter.

Boken finns bara att få tag i genom våra utbildningar, och innehåller förutom Scrum samtliga praktiska verktyg vi går igenom, en titt på olika agila organisationsformer kring produktledningen, en praktisk genomgång av vår egna modell för kapacitetsdriven portföljstyrning – Levlamodellen – och förstås en mängd anekdoter och exempel från författarens mångåriga erfarenhet av agila ramverk och produktutveckling.

Vi erbjuder boken även i Kindle-format, och inom kort även på svenska!

Format

Utbildningen är två heldagar. Förutom våra öppna kurstillfällen kör vi utbildningen ibland internt, något som varit populärt hos bl.a. konsultbolag och större industrier. Kontakta oss för ett förslag som passar din verksamhet!

The entire training is also available in English on demand.