Certifierad Produktägare i Scrum (CSPO)

English version available here

Om utbildningenScrum_Product_Owner_Seal

Genom att sammankoppla produktledningen med produktutvecklingen minskar Scrum den klyfta som traditionellt funnits mellan marknads- och teknik/utvecklingssidan i många verksamheter.

Som produktägare i Scrum styr du projekt- eller utvecklingsarbetet själv istället för att förlita dig på en projektledare, och har till din hjälp en agil coach (ScrumMaster) som hjälper teamet att arbeta effektivt och stödjer samarbetet inom och utom teamet.

Som deltagare får du en praktisk inblick i rollen som produktägare i Scrum och hur du tillsammans med ScrumMaster leder ett eller flera agila, lättrörliga, utvecklingsteam och samverkar i en agil organisation. Övningar, fallstudier och exempel används för att ge en konkret uppfattning om denna yrkesroll.

CSPO är en standardiserad kurs som ursprungligen tagits fram av Scrum Alliance.  Denna kurs har vidareutvecklats av mig, Mikael Lundgren, med utgångspunkt i kursledarens egna erfarenheter, med stöd och inspiration från Ken Schwaber, Mike Cohn, Stefan Bükk, Don Reinertsen mfl.

Ur agendan

Du kommer under dessa två dagar att ha tillfälle att pröva på många tekniker att använda i ditt dagliga arbete som produktägare och få med dig en mängd konkreta tips och verktyg.

Dessa ämnen täcks av utbildningen:

  • Förståelse för ramverket Scrum, dess ursprung och relation till Lean produktutveckling
  • Rollerna i Scrum och deras samspel och interaktion med organisationen i stort
  • Att vara produktägare – vi tittar på grundläggande ansvar och befogenheter och går igenom exempel på hur rollen implementerats och skalats upp i såväl små som stora verksamheter
  • Scrum sätts i relation till t.ex. LeSS, SAFe, och Kanban – och hur vi kan få större verkningsgrad genom att t.ex. använda Lean Startup för att generera idéer till produktbackloggen
  • Vi skapar ett produktförslag som vi använder för att testa praktiska verktyg för behovsanalys, komplexitetsanalys, prioritering och värdering av krav. Vi använder oss av ett brett spektrum av verktyg från effektkartläggning till användarstorys och går igenom hur beteende-driven design börjar få genomslag i våra organisationer
  • Du lär dig att arbeta praktiskt med produktbackloggen, hantera en mix av stora och små krav, och använda den för att leda utvecklings- och förvaltningsarbetet, samt hur en agil portföljhantering fungerar
  • Dessutom går vi igenom agilt samarbete, upphandling och kontraktering, visuell planering, prognos, uppföljning och ständig förbättring, agil marknadsföring…
  • …och många praktiska tips och berättelser från verkligheten

Kursmaterial

Agil produktledning - bokCertifierade deltagare får ett exemplar av boken Agile Product Leadership som sammanfattar utbildningen och innehåller många konkreta verktyg, tips och förstås en hel del anekdoter.

Boken, som är på 160+ sidor finns bara att få tag i genom våra utbildningar, och innehåller förutom Scrum samtliga praktiska verktyg vi går igenom, en titt på olika agila organisationsformer kring produktledningen, en praktisk genomgång av vår egna modell för kapacitetsdriven portföljstyrning – Levlamodellen – och förstås en mängd anekdoter och exempel från författarens mångåriga erfarenhet av agila ramverk och produktutveckling.

Vi erbjuder boken även i Kindle-format, och inom kort även på svenska!

Format

Utbildningen är två heldagar. Förutom våra öppna kurstillfällen kör vi utbildningen ibland internt, något som varit populärt hos bl.a. konsultbolag och större industrier. Kontakta oss för ett förslag som passar din verksamhet!

The entire training is also available in English on demand.