Produktledning och komplexitet

Produktutveckling är sällan ett rättframt arbete. Även i till synes enkla produkter kan komplexitet smyga in sig genom teknikval och tuffa icke-funktionella krav, och om din produkt är disruptiv bygger den ju i grunden på komplext tänkande – att lösa ett befintligt problem på ett helt nytt sätt.

Ändå väljer många att blunda för komplexiteten i arbetet, genom att sätta upp fasta tidsramar och hoppas att ”det löser sig”, eller att inte synliggöra komplexiteten – och därmed risken – i portföljen av pågående och kommande arbete, och sedan bli förvånad över uteblivna resultat.

Jag vill hävda att det här inte beror på något annat än att vi inte tränar på att hantera komplexitet, och ofta saknar praktiska verktyg för att göra det.

På våra utbildningar i agil produktledning lär jag ut tekniker för att synliggöra och hantera komplexitet inom flera tidshorisonter, som du kan omsätta i praktiken i ditt arbete. Du kan läsa mer om min syn på komplexitet i en liten handbok jag skrivit i ämnet.

Vårens utbildningar till Certifierad Produktägare går av stapeln 11-12 april, samt 11-12 juni här i Stockholm, på mysiga Freys förstås!

Kom och ta med din syn på komplexitet och hur du brukar hantera den! Du kan anmäla dig via kalendariet till höger.

/Mikael