Certified Product Owner in Stockholm

Certified Scrum Product Owner, CSPO for short, is a two-day interactive leadership training designed to develop your skills in agile product leadership. In cooperation with Scrum Alliance, we offer the training with a unique view of Swedish and global organizations and how agile product management is changing the way we view and conduct business today and tomorrow.

Whether you participate in, or lead agile product- and business endeavours, this training will give you a head start in valuable principles, practices and hands-on tools for leading the development, creating an agile pull system, understand how to interact with the market, functional managers, teams and ScrumMasters, and how to best use agile practices to your advantage for your product management.

Over the course of the two days, you will become immersed in practical tools, techniques and case studies from real-world agile product management. We will not only focus on leading product development on a team level, but also look at how different organizations have used agile practices to their benefit for strategic planning and how an agile portfolio can be set up and managed.

More information is available on this link and you can find the next opportunity to have the training in English in the column to the right!

Norrsken – i söder

Norrsken över skogsbryn

Norrsken över skogsbryn

Den senaste månaden har vi blivit bortskämda med att få se norrsken på sydliga breddgrader, i oktober så långt ned som över stora delar av Europa! Detta hänger förstås ihop med att vi är inne i en cykel av förhöjd solaktivitet, och även om toppen på denna som inföll 2013 var betydligt svagare än förväntat, har vi fått kompensation under det här året med några fantastiska skådespel på kvällshimlen.

Bok om produktledning

Agil produktledning - bokSedan 2008 har de som gått utbildning för mig fått min bok om agil produktledning. Nu har jag äntligen fått tid att uppdatera boken, som numera är på dryga 160 sidor fyllda med allt från en välmatad rollbeskrivning och praktisk tillämpning av rollen i svenska verksamheter till anekdoter och historier från agil produktledning i verkligheten.

Bland nyheterna finns t.ex. diskussion om Business Model Canvas och Impact Mapping (eller effektkartläggning) och även hur Scrum förhåller sig till, och kombineras med Lean Startup, Scaled Agile Framework (SAFe) och Kanban, samt mycket mer.

Den senaste versionen är på engelska, men en svensk översättning är på gång. Jag kommer också inom kort att utöka de publicerade formaten med Kindle och epub-versioner.

Boken finns idag inte till försäljning, utan du får den genom våra utbildningar! 

Certifierande utbildningar i Scrum

Hej, och god fortsättning!

Nytt år, nya utmaningar, som någon sade. En rolig utmaning är att hålla utbildningar a jour med såväl det aktuella läget för agila verksamheter i Sverige och Europa, som att få med lite av framtiden också.

Fler och fler verksamheter har kommit så långt nu att man börjat forma arbetssättet utifrån sina förutsättningar, sina produkter eller tjänster, och sitt tempo. Tiden när man införde Scrum från ett exempel i en bok, eller valde mellan Scrum, Lean eller Kanban är förbi, och idag kombinerar man ofta det bästa från olika ramverk för att få ut så mycket som möjligt.

I produktutvecklande verksamheter är det en farlig väg att optimera arbetet på effektivitet till skillnad från tillverkande verksamheter. Det blir mer och mer allmänt känt att förutsättningar för samarbete, lärande och innovation ger möjlighet till effektivitet, inte tvärtom.

Därför går vi t.ex. igenom grunderna i såväl Kanban som Lean (produktutveckling och produktion) på våra utbildningar i Scrum, så att det ska bli lättare att hålla isär begreppen och komma hem med beslutsunderlag för vilka ramverk som kan vara ett stöd för verksamheten, och när de kan användas.

Visuell ledning är också stort nu, och det är några år sedan teamen fick ha monopol på planeringstavlorna! Nu har planeringstavlan spritt sig till produktledningen, projektledningen, till och med ute i korridorer och fikarum, och på våra utbildningar tittar vi förstås på hur visuella tavlor kan springa ifrån de flesta verktyg för planering och uppföljning, och ge en tydlig koppling i hela kedjan från verksamhetens övergripande mål till sprint- och individuell planering.

Lättrörlig kravhantering

Även i denna dag och tid är det alltför vanligt att kravhantering blir en besvärlig övning, med kompromisser, kval och krumbuktiga verktyg. Genom att betrakta kravarbetet som ett naturligt inslag i iterativ produktutveckling blir det istället intressant, och en del av samspelet mellan den som beställer funktioner i en produkt, och de som utvecklar dem.

I en helt ny utbildning tittar vi närmare på hur det här samspelet fungerar, formellt men obyråkratiskt. Och engagerande!