Vårens utbildningar

Läs mer om våra utbildningar under våren!

På våra utbildningar får du möjligheten att lära dig av många exempel från mångårig erfarenhet av verksamhetsförändring och ledarskap. Praktiska råd och verktyg varvas med såväl tokiga som allvarsamma historier från arbete med verksamheter och människor.

Utbildningen till Certifierad Produktägare i Scrum spänner över två kursdagar, och går igenom många aspekter av agil produktledning som är användbara både för dig som arbetar direkt med produktledning, men också för dig som vill lära dig mer. Konkreta verktyg och användbara begrepp som visar hur ledarskapet går från roadmap till sprintbacklog, och hur du kan använda agila tekniker för att hitta rätt med prioriteringar, prognoser och kapacitetsavvägning. Vårens första utbildningstillfälle i Stockholm går den 19-20 mars, och du kan anmäla dig här.

På utbildningen Certifierad ScrumMaster fokuserar vi på rollen som informell ledare i en grupp, och verksamhetsutvecklare. Du bär förändringen i verksamheten, och lyfter ett eller flera team mot nya höjder. En ofta underskattad roll som växt fram i takt med att de agila arbetssätten blivit etablerade, får en helt ny substans, och vi belyser den ur flera olika aspekter. Vi smygstartar våren med ett utbildningstillfälle på engelska 5-6 mars, och kör den sedan på svenska 23-24 april – anmäl dig här.

Vi samarbetar med Freys Hotel i Stockholm för att kunna erbjuda en ombonad och trevlig kursmiljö under bägge dagarna, och kurstiderna är normalt 9:00 – 16:30 om inget annat anges.

Norrsken – i söder

Norrsken över skogsbryn

Norrsken över skogsbryn

Den senaste månaden har vi blivit bortskämda med att få se norrsken på sydliga breddgrader, i oktober så långt ned som över stora delar av Europa! Detta hänger förstås ihop med att vi är inne i en cykel av förhöjd solaktivitet, och även om toppen på denna som inföll 2013 var betydligt svagare än förväntat, har vi fått kompensation under det här året med några fantastiska skådespel på kvällshimlen.

Continue Reading →

Bok om produktledning

Agil produktledning - bokSedan 2008 har de som gått utbildning för mig fått min bok om agil produktledning. Nu har jag äntligen fått tid att uppdatera boken, som numera är på dryga 160 sidor fyllda med allt från en välmatad rollbeskrivning och praktisk tillämpning av rollen i svenska verksamheter till anekdoter och historier från agil produktledning i verkligheten.

Bland nyheterna finns t.ex. diskussion om Business Model Canvas och Impact Mapping (eller effektkartläggning) och även hur Scrum förhåller sig till, och kombineras med Lean Startup, Scaled Agile Framework (SAFe) och Kanban, samt mycket mer.

Den senaste versionen är på engelska, men en svensk översättning är på gång. Jag kommer också inom kort att utöka de publicerade formaten med Kindle och epub-versioner.

Boken finns idag inte till försäljning, utan du får den genom våra utbildningar! 

Certifierande utbildningar i Scrum

Hej, och god fortsättning!

Nytt år, nya utmaningar, som någon sade. En rolig utmaning är att hålla utbildningar a jour med såväl det aktuella läget för agila verksamheter i Sverige och Europa, som att få med lite av framtiden också.

Fler och fler verksamheter har kommit så långt nu att man börjat forma arbetssättet utifrån sina förutsättningar, sina produkter eller tjänster, och sitt tempo. Tiden när man införde Scrum från ett exempel i en bok, eller valde mellan Scrum, Lean eller Kanban är förbi, och idag kombinerar man ofta det bästa från olika ramverk för att få ut så mycket som möjligt.

I produktutvecklande verksamheter är det en farlig väg att optimera arbetet på effektivitet till skillnad från tillverkande verksamheter. Det blir mer och mer allmänt känt att förutsättningar för samarbete, lärande och innovation ger möjlighet till effektivitet, inte tvärtom.

Därför går vi t.ex. igenom grunderna i såväl Kanban som Lean (produktutveckling och produktion) på våra utbildningar i Scrum, så att det ska bli lättare att hålla isär begreppen och komma hem med beslutsunderlag för vilka ramverk som kan vara ett stöd för verksamheten, och när de kan användas.

Visuell ledning är också stort nu, och det är några år sedan teamen fick ha monopol på planeringstavlorna! Nu har planeringstavlan spritt sig till produktledningen, projektledningen, till och med ute i korridorer och fikarum, och på våra utbildningar tittar vi förstås på hur visuella tavlor kan springa ifrån de flesta verktyg för planering och uppföljning, och ge en tydlig koppling i hela kedjan från verksamhetens övergripande mål till sprint- och individuell planering.

Lättrörlig kravhantering

Även i denna dag och tid är det alltför vanligt att kravhantering blir en besvärlig övning, med kompromisser, kval och krumbuktiga verktyg. Genom att betrakta kravarbetet som ett naturligt inslag i iterativ produktutveckling blir det istället intressant, och en del av samspelet mellan den som beställer funktioner i en produkt, och de som utvecklar dem.

I en helt ny utbildning tittar vi närmare på hur det här samspelet fungerar, formellt men obyråkratiskt. Och engagerande!