Lättrörlig kravhantering och A3-teknik

Lättrörlig, eller agil kravhantering är precis som Scrum inte en fullständig process för produktutveckling, utan ett ramverk och en samling praktiska och användbara arbetstekniker för att bedriva kravarbetet iterativt och som en del av det agila arbetssättet. Eftersom såväl Scrum som Lean produktutveckling fokuserar på bland annat att hantera tillgänglig kapacitet och ständigt lärande, blir en konsekvens att kravarbetet inte blir förbehållet enstaka roller i verksamheten, utan behöver göras som en del av utvecklingsarbetet, vare sig man samlar kunskap i en förstudie eller vidareutvecklar en befintlig produkt.

Att kravarbete är en naturlig del av hela sprinten kan verka främmande, men genom att arbeta med tekniker som t.ex. A3-teknik och samla behovsanalys, idéforum, teknisk analys, genomförande och kvalitetssäkring i en struktur gör det naturligt för alla kompetenser att samarbeta, och med användandet av ett gemensamt språk för domän- och teknikexperter suddas snart de klassiska kravöverlämningarna bort.

Vi håller en utbildning i agil kravhantering och materialet sammanställs förstås i A3-format!