Att bli större

Jag arbetar med många verksamheter i tillväxt, ofta med företag som är på väg in i en kommersialiseringsfas och behöver lägga lite mer struktur på arbetet och organisationen, utan att införa onödig byråkrati. Agila arbetssätt hjälper till med detta, men har inte alla svar – och mycket handlar förstås om interaktionen mellan människor och att vi alla hanterar omställningen på olika sätt – något som ibland är en överraskning.

Jag har bloggat lite om det på engelska här.

God fortsättning

VinterlövTror du på nyårslöften? Själv har jag bland annat föresatt mig att skriva än mer, vilket förhoppningsvis kommer att avspeglas såväl här som på Leanspired. Som så ofta med nyårslöften krävs en viss ihärdighet för att inte motivationen och den nyfunna energin ska sakta slockna i vardagens lunk – att få förändringen att bli bestående. Vi kommer tillbaks till det temat.

Men för nu gläntar vi på dörren till 2015 med Levla, och börjar med att uppdatera kalendariet för vårens utbildningar. Det kommer lite gammalt och lite nytt- och först ut är en omgång Certifierad Produktägare i Scrum.  I mars startar vårt kursprogram, och håll koll på oss för att se vad som dyker upp!

/Mikael

Gästföreläsningar

PolacksbackenIdag hade jag förmånen att få hålla en gästföreläsning på mitt ”gamla” lärosäte, Polacksbacken i Uppsala. Ämnet var en genomgång av olika agila arbetssätt och på knappa två timmar hann vi igenom hela spektrat från Lean Startup till Scaled Agile Framework, via, förstås, Scrum, XP och en del Kanban.

Det här är något jag verkligen tycker är roligt att göra, eftersom studenter ännu inte hunnit bli färgade av hur saker ”ska vara” ute i företag och verksamheter, och frågorna är ofta kritiska och kluriga. Dessutom hade jag själv önskat att någon hade berättat för oss vad läget var i svenska företag vid tiden för när jag började avsluta mina studier, och eftersom jag sitter i en situation där jag faktiskt får se hur många verksamheter drivs och fungerar, och skärskåda arbetsmiljön för många utvecklare, kan jag ge en bild både av vad de kan förvänta sig, och att vi är mitt inne i ett paradigmskifte de kommer att få vara med om att påverka och ta vidare.

Jag har gjort det här rätt många år nu, och det är intressant att se vilken nivå det går att göra en sådan genomgång på idag jämfört med för bara 4-5 år sedan. Kunskapen och kritiken rörande agila arbetssätt och utvecklingspraxis är mycket mer spridd och går i vissa fall på djupet.

Det var för övrigt också en intressant utmaning till mig själv i början. När jag gjorde detta första gången hade jag redan rätt mycket rutin på att hålla föredrag och utbildningar, ändå upptäckte jag till min förvåning att jag var nervös när jag ställde mig där längst framme i föreläsningssalen! Så många gånger jag hade suttit där på de bakre raderna och fnissat åt dåliga föreläsare. Skulle jag själv bli häcklad nu? Den gången gick det bra, och sedan har det varit ett grymt roligt inslag i min vardag, varje termin!

 

Yrke: Scrum Master

De som gått vår utbildning för produktägare vet att kursmaterialet kommer i form av boken Lättrörlig produktledning som jag skrev på svenska i första utgåvan redan 2009. Nu börjar även min nästa bok, som jag valt att kalla Yrke: Scrum Master bli klar! I boken har jag sammanställt mina erfarenheter av tio år av att själv vara Scrum Master, och senare rekrytera och coacha Scrum Masters.

Från bokens förord:

Jag har coachat och utbildat många människor och företag sedan 2004. Det som är gemensamt för de flesta är att väldigt få är överens om vad Scrum Master egentligen är för ett jobb. Jag noterade själv att många utbildningar fokuserar mycket på verktyg (”Planning Poker” m.fl.) men inte tydliggjorde rollen tillräckligt.

Jag har agerat coach och mentor åt flera Scrum Masters som varit olyckliga och splittrade över rollen och de förväntningar verksamheten satt på den. Den slutliga insikten kom när rekryteringsbolag började kontakta mig och var uppriktigt oroade över att de hade fått uppdraget att rekrytera Scrum Masters till en kund – men det visade sig att deras uppfattning om vad en Scrum Master är skilde sig från kundens arbetsbeskrivning. Vad innebär rollen egentligen?

Då beslöt jag att skriva den här boken.

Du som går utbildningen Certifierad Scrum Master hos oss i december får en förhandsutgåva av boken! Läs mer om vår variant på utbildningen, eller anmäl dig idag!

/Mikael

Levla ökar samarbetet med Uppsala Universitet

Vi har fått förmånen att bistå med expertkunskap inom agila ramverk och lean produktutveckling till projektterminen Projekt DV som är ett årligt samarbete mellan studenter på Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala Universitet och näringslivet.

Sedan flera år tillbaka håller vi gästföreläsningar på kursen i Programvaruteknik inom samma område, och vi är förstås glada för det utökade förtroendet!

Lättrörlig kravhantering och A3-teknik

Lättrörlig, eller agil kravhantering är precis som Scrum inte en fullständig process för produktutveckling, utan ett ramverk och en samling praktiska och användbara arbetstekniker för att bedriva kravarbetet iterativt och som en del av det agila arbetssättet. Eftersom såväl Scrum som Lean produktutveckling fokuserar på bland annat att hantera tillgänglig kapacitet och ständigt lärande, blir en konsekvens att kravarbetet inte blir förbehållet enstaka roller i verksamheten, utan behöver göras som en del av utvecklingsarbetet, vare sig man samlar kunskap i en förstudie eller vidareutvecklar en befintlig produkt.

Att kravarbete är en naturlig del av hela sprinten kan verka främmande, men genom att arbeta med tekniker som t.ex. A3-teknik och samla behovsanalys, idéforum, teknisk analys, genomförande och kvalitetssäkring i en struktur gör det naturligt för alla kompetenser att samarbeta, och med användandet av ett gemensamt språk för domän- och teknikexperter suddas snart de klassiska kravöverlämningarna bort.

Vi håller en utbildning i agil kravhantering och materialet sammanställs förstås i A3-format!