Att bli större

Jag arbetar med många verksamheter i tillväxt, ofta med företag som är på väg in i en kommersialiseringsfas och behöver lägga lite mer struktur på arbetet och organisationen, utan att införa onödig byråkrati. Agila arbetssätt hjälper till med detta, men har inte alla svar – och mycket handlar förstås om interaktionen mellan människor och att vi alla hanterar omställningen på olika sätt – något som ibland är en överraskning.

Jag har bloggat lite om det på engelska här.