Förändringsledning

Posted on

Genom att kombinera utbildningar, arbetsmöten och praktisk förändringsledning på plats skapar vi en löpande verksamhetsutveckling där kunden äger kunskapen och takten på förbättringen.

Det är vår starka övertygelse att förändringsarbetet inte ska förknippas med konsulter, utan bli en del av det dagliga arbetet. Därför arbetar vi genom ledande personal som experter och hjälper till att bygga en uthållig förbättring.

Kugg2Operativ nivå

Vi arbetar med etablerade agila arbetssätt och visuella planeringstekniker för att öka team och individers förmåga att planera och strukturera sin arbetstid, och i ökande grad ta löpande beslut som rör det dagliga arbetet och matchar övergripande prioriteringar. Coachning och utbildning på såväl individuell- som teamnivå tillsammans med praktisk tillämpning och anpassning hjälper dig och dina kollegor att hantera stress och få ut mer av arbetsvardagen.

Kugg3Taktisk nivå

I verksamheter där flera team samverkar, behöver man ofta bygga en obyråkratisk struktur för att kunna göra planera och följa upp samarbetet agilt. Vi tar tillsammans fram nödvändiga förbättringssteg, den grad av expertis som behövs, lämplig takt, mått på framsteg och önskad tillgänglighet. Sedan anpassas arbetet löpande till rådande förutsättningar.

Strategisk nivåKugg6

För att få maximal utväxling på agila arbetssätt krävs att även strategiskt beslutsfattande sker löpande och att beslut tas på den nivå det hör hemma. Vi har studerat ledande verksamheter inom Lean produktutveckling i många år och tagit fram en modell för agil portföljstyrning och budgetering som tillsammans med arbetet på operativ och taktisk nivå bildar en fullständig enhet där hela verksamheten kan bedrivas agilt.

Inom ramarna för förändringsledningen ryms förutom ledarcoaching och expertis även stöd vid rekrytering, omorganisation, karriärvägar och rollbeskrivningar.

Bland kunder som Levlat upp med hjälp av oss finns bl.a. Spotify, Svenska Postkod-Lotteriet, bwin, Assa ABLOY och inkClub.