Har du rätt jobb?

Som Scrum Master förväntas du vara den som har mest kunskap om Scrum i verksamheten. Förutom att stödja och utbilda de team du arbetar med kan du nog räkna med att vara ett stöd även till annan personal, främst produktägare och andra ledare inom verksamheten.

Vad betyder det? Jo, att verksamheten behöver satsa på att stödja och utveckla dig i rollen, och att du behöver ha ett brinnande intresse för människor och samspelet mellan dem. Till skillnad från en projektledare driver du inte alltid ett tydligt mål, utan dina mål har främst att göra med verksamhetens och gruppens bästa på både kort och lång sikt.

Din roll är inte främst att vara den tekniske mentorn. Du löser konflikter, är lagets coach och verksamhetens utvecklare.

Så, har du rätt jobb? Eller betyder Scrum Master på din arbetsplats att hålla i morgonmöten, flytta PostIT-lappar, och sedan använda resterande tid till programmering eller projektledning? Då får troligen varken du eller verksamheten ut maximal utväxling på dig och din roll. Att definiera yrkesrollen på ett väl fungerande sätt är huvuddelen i det vi ägnar våra certifierande utbildningar för Scrum Masters till, genom fallstudier, exempel från industrin, erfarenhetsutbyte och teoretiska resonemang som ligger till grund för arbetsmodellen.