Historiskt ledarskap

IMG_5237Efter ett besök nyligen på ett av mina favoritantikvariat (Alfa) i Stockholm kom jag hem med flera biografier. Även om världen i stort rör sig framåt med oförminskad takt, verkar vi människor förändras i långsammare takt, och därför är det ofta intressant och nyttigt att lära sig av historien och se vilka slutsatser man kan dra i nutid. När det gäller samspelet mellan människor finns mycket intressant att hämta ur tidigare forskning och upplevelser som är relevant än idag, något som är viktigt att komma ihåg när trender kring samarbete och ledarskap skiftar. Jag upplever själv att mitt ledarskap har formats av allt tidigare ledarskap jag utsatts för, både bra och dåliga upplevelser, och att göra en syntes av denna ström av upplevelser och omsätta dem till hur jag själv agerar känns mer och mer som en livsresa.

Agila beslutsnivåer

Självorganisering eller ledarskap? Anarki eller demokrati? Ordning eller kaos? 

Att agila arbetssätt bygger på samarbete över gränserna är välkänt idag. Att överbrygga klyftor i såväl kompetens som förväntningar, erfarenhet, t.o.m. geografi är dagliga inslag för oss som arbetar agilt.

Att det ibland kan vara nog så svårt att göra detta framgångsrikt i en liten verksamhet med ett eller ett par team och deras interaktion med produktägare är bekant för de flesta, och när vi skalar arbetssättet stöter vi nästan alltid på de mest oväntade problem med kommunikation. Utmaningen att skala upp agila arbetssätt är ett av de hetaste samtalsämnena i den agila sfären idag, och även om de flesta är överens om att det är fullt möjligt (flera goda exempel och förebilder finns) råder oenighet om tillvägagångssättet.